Tilinator

T I L I T O I M I S T O
tilitoimisto palvelee asiakkaitaan


Asiakkaan ja tilitoimiston välillä laaditaan kirjallinen sopimus, jossa määritellään palvelusopimuksen laajuus. Liitteenä asiakas saa myös kirjallisen ohjeistuksen käytännön toimintatavoista.

Asiakastiedottaminen toteutetaan asiakaskohtaisesti. Palvelusopimuksen tehtävien toteuttamisessa pyritään hyödyntämään tehokkaasti sähköisiä viestintävälineitä, sekä kulloinkin käytössä olevaa tekniikkaa.

Asiakas toimittaa aineistot postitse. Asiakkaan kanssa sovitaan henkilökohtaisesti, miten hän haluaa toimia aineistojensa kanssa. Normaalisti kirjanpidot tehdään kuukausittain, joissain tapauksissa kahden kuukauden välein tai harvemmin.

taloushallinto ja Kirjanpitotyö


Veloitamme asiakkaan asioiden hoitamiseen kuluvasta ajasta. Lisäksi laskutamme kuukausikohtaisesta tulostemateriaalista ja atk-vienneistä.

Kirjanpitotyöhön sisältyy myös normaalista poikkeavat työt, kuten tukihakemukset, palkkatodistukset, ennakkoverojen muutokset jne.

Myös tilinpäätös, palkanlaskenta ja muut työt laskutetaan työhön kuluneen ajan perusteella. Työt laskutetaan, kun ne on saatu valmiiksi. Maksuehto on 14 pv netto.

Hinnat ovat voimassa aina kalenterivuoden kerrallaan.

Kuukausikirjanpidolle voidaan sopia myös kiinteä hinta.

Hintoihin lisätään Alv 24 %.

Tilinpäätöstyö


Tilinpäätös tehdään tilikauden loputtua, aina hyvissä ajoin ennen veroilmoituksen viimeistä jättöpäivää. Keskivertoaika tilinpäätöksen valmistumiseen on kaksi viikkoa aineistojen saapumisesta. Tilinpäätökseen menee tavallisesti noin kahden kuukauden kirjanpitoa vastaava aika. Tilinpäätöksen lisäksi veloitetaan erikseen veroilmoituksen täyttö, sekä muut mahdolliset vuosi-ilmoitukset.


Kysy tarjousta!