Tilinator

T I L I T O I M I S T O


Hyödyllisiä linkkejä


Yritysten erillaisiin tilanteisiin ja toiminnan vaiheisiin tarvittava tieto voi löytyä mm. seuraavista web-sivustoista:

www.vero.fi - Verohallinto
hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa verotuksesta, verolomakkeet sähköisessä muodossa, verolaskurin, tärkeät päivämäärät, jne.

www.ytj.fi - Ytj-järjestelmä
kaikkien Suomen yritysten viralliset rekisterimerkinnät, mm. alv-, työnantaja- ja ennakonperintärekisteriin kuuluminen, lomakkeet yleisille verohallinto- ja kaupparekisterimuutoksille yms.

www.prh.fi - PRH-Kaupparekisteri

www.virre.prh.fi/ - Kaupparekisterin tietokanta
Julkiset tiedot yhtiöiden tilinpäätöksistä ja virallisista muutoksista

www.etk.fi - Eläketurvakeskus
yrittäjän ja työntekijöiden eläketurvasta

www.kela.fi - Kela
yrittäjän ja työntekijän sosiaaliturvasta, sairauslomista

www.finlex.fi - Sähköinen säädöskokoelma-Finlex
ajantasainen Suomen laki-kokoelma, kaikki uusimmat yleissitovat työehtosopimukset.

www.finnvera.fi - Finnvera Oyj
pienyrityslainat

www.ely-keskus.fi - ELY-keskus
rahoitusta, avustuksia ja neuvontaa.

www.yrittajat.fi - Suomen yrittäjät
yrittäjien etujärjestö

www.yrityssuomi.fi - Yritys Suomi
tietoa yrityksen julkisista palveluista ja tietoa aloittavalle yrittäjälle.

www.veronmaksajat.fi - Veronmaksajat
ajan tasalla oleva tietoa palkansaajille, kilometrikorvaukset, päivärahat, veroprosentit, luontoisedut, erilaiset laskurit